Kvietimas į Švč. Sakramento adoraciją ir Žolinės atlaidus

Nuo rugpjūčio 14 d. 8.00 val. iki 15 d. 8.00 val. mūsų bažnyčioje vyks

nuolatinė Švč. Sakramento adoracija.

Pasilikęs Švč. Sakramente Jėzus leidžiasi prieinamas ir atpažįstamas.

Suraskim laiko pabūti jo akivaizdoje. Leiskimės atgaivinami, išlaisvinami ir sustiprinami Dievo artumo.

 

Rugpjūčio 15 d., pirmadienį – Švč. M. Marijos į dangų Ėmimo iškilmė (Žolinė). Mūsų bažnyčioje – Atlaidai.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9, 11 ir 18 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinami žolynai.