Kviečiame registruotis į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją

Šių metų birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje, vyks arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio
beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – šventė. Su džiaugsmu ir pasitikėjimu drauge vykime į šią šventę.
Atviromis širdimis kreipkimės į mūsų brolį Teofilių užtarimo. Liudykime šį didį įvykį vieni kitiems ir visam pasauliui.

Dalyviai, įeidami į sektorius gaus šv. Mišių knygeles. Atvykstančius piligrimus kviečiame pasirūpinti geriamuoju vandeniu,
galvos apdangalu, taip pat galima atsinešti mažą sulankstomą kėdutę.

Mūsų Parapija organizuoja kelionę autobusu į šias iškilmes ir laukiame norinčių vykti kartu.
Kviečiame registruotis Bažnyčioje (zakristijoje) arba kunigų budėjimo metu klebonijoje iki gegužės 14 d.
Išvykimo laikas ir vieta bus paskelbti vėliau.

Vykstantiems nuosavu transportu ar pavieniams asmenims, nesijungiantiems į Parapijos grupę,
registracija nėra reikalinga.

Kviečiame! Laukiame!