Kviečiame džiaugsmingai pasitikti naują kleboną kun. Algį Neverauską.

Kviečiame džiaugsmingai pasitikti naują kleboną kun. Algį Neverauską.
Mieli parapijiečiai,
2020. 08. 09 sekmadienį 11 val. naujojo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono kun. Algio Neverausko sutiktuvių Šv. Mišios. Kviečiame būti maldos bendrystėje džiaugsmingai sutinkant kun. Algį Neverauską šioje parapijoje!