Kunigystės šventimai!

2020 m. birželio 27 d., šeštadienį 18 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišių metu vysk. Linas Vodopjanovas OFM suteiks diakonui Normundui Figurinui kunigystės šventimus.

Pirmosios iškilmingos šv. Mišios.
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – birželio 28 d. 11 val.
Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje – liepos 12 d. 11 val.

Kviečiame palaikyti maldoje būsimąjį kunigą!