Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs parapijiečiai,

 

Nuoširdžiai sveikinu  su Šv. Kalėdomis – mūsų Didingiausiojo Dievo atėjimu į pasaulį mažo kūdikio asmenyje. Šis paslaptingai pradėtas ir su begaline meile Švenčiausios Mergelės Marijos išnešiotas ir pagimdytas vaikelis yra Dievo ŽODIS, prabylantis į kiekvieno mūsų širdį, trokštantis išpildyti pranašo Izaijo skelbtą nepaprastą Dievo žinią – Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“ (Iz 9,5). Tad švęsdami Jėzaus – tikrojo Dievo – įsikūnijimą, leiskime, kad Galingojo Dievo nuolankumas prakalbintų mūsų širdis, kad Nuostabiojo Patarėjo išmintis pasiektų mūsų protus, kad Amžinojo Tėvo rūpestis paliestų mūsų dvasią, o Ramybės Kunigaikščio šviesa atneštų ramybę į mūsų gyvenimą. Prasmingų  ir džiaugsmingų švenčių!

 

Klebonas kun. Kęstutis Palepšys