Klebono sveikinimas Mamoms

Brangiosios Mamos,

Sveikinu su Motinos diena. Koks paprastas ir kartu didingas žodis MAMA.
Kiek daug jame telpa meilės, supratimo, švelnumo ir užuojautos.
Kas, jei ne Mama įdiegs į savo vaikų širdis minėtas vertybes.
Kas, jei ne Mamos širdis atspindės Dievo nešamą šviesą, grožį ir Jo begalinį gailestingumą.
Kas, jei ne Motinos rankos atneš Dievo prisilietimo švelnumą.
Kas, jei ne Motulės žvilgsnis parodys atleidimo ir supratimo didingumą.
Būkite palaimintos gerbiamosios Motinos, išdrįsusios atsiliepti į šį neapsakomai didingą pašaukimą,
būkite palytėtos dieviškos malonės, kad jūsų rankos jaustų išdalinto švelnumo glamones,
o Jūsų širdys visada būtų kupinos ramybės, pilnos džiaugsmo ir neaprėpiamos vaikų meilės
bei nuoširdžiausio dėkingumo. Būkite laimingos.

Kun. Kęstutis