Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui

MIELAS JAUNIME IR TĖVELIAI/GLOBĖJAI,

JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą (jei reikia – Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus) turi lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir kas sekmadienį, bei švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose.

Jaunimo pasirengimo sakramentams parapinės katechezės prasidės nuo 2017 m. spalio 1 d. ir tęsis iki 2018 m. birželio  mėn. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę). Katechezės metu jaunuoliai prisimins ir įtvirtins katekizmo, Bažnyčios mokymo žinias. Tikėjimo šviesoje kartu su katechetais bendradarbiaudami ir diskutuodami aptars šiuolaikiniam jaunimui aktualias problemas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, burdamiesi į parapijos bendruomenę bus ugdomi atsiverti šv. Dvasios veikimui bei atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas, pajusti ypatingą Dievo veikimą.

 

REGISTRACIJA. 2017 m. rugsėjo 1-22 d. prašome į parapiją  pristatyti pilnai užpildytą registracijos anketą.  įdėkite į bažnyčios priekyje esančia dėžutę  su užrašu:  „Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams  pasirengimo registracijos anketos“ arba atneškite į parapijos raštinę (d.d. 9.00-11; 16.00-17.45 val.)

PIRMASIS SUSITIKIMAS su jaunuoliais ir jų tėveliais/globėjais vyks bažnyčioje  2017 m. rugsėjo 24 d. 17.00 val. (dalyvavimas privalomas). Parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją apie pasiruošimo eigą ir atsakys į klausimus. Po susirinkimo 18.00 val. šv. Mišios.

Anketa

2017 Sutvirtinimui (1)