Išlikime kupini vilties!

Šiuo išbandymų laikotarpiu kiekvienas esame kviečiami pasitikrinti kiek mumyse yra vilties ir tikėjimo. Tikėjimas viltis ir meilė yra trys svarbiausios vertybės žmogaus gyvenime. Nors fiziškai ir esame atskirti nuo savo bendruomenių, tačiau širdyje galime būti kartu, o ypač maldos vienybėje. Tad svarbiausias šio meto gavėnios tikslas maldos vienybė su visais ir už visus, ypatingai už sergančiuosius ir jiems patarnaujančius.

Leiskime prasmingai šį laiką namuose su savo artimaisiais saugodami tiek save tiek esančius šalia. Dar kartą atraskime buvimo su savo artimu džiaugsmą, skirkime jiems dėmesio ir meilės. Šeima viena didžiausių Dievo dovanų žmogui ir kaip sunku kartais atrasti laiko patiems brangiausiems žmonėms tad išnaudokime šią progą.

Tai puikus laikas perskaityti gerą knygą, susitvarkyti namų erdves.

Taipogi kiekvienas asmeniškai raskime laiko savęs gilesniam pažinimui, šis gavėnios laikas tam puikiai tinka. Apmąstykime kas mano gyvenime yra svarbiausia, kuo galiu pasidžiaugti, kur turėčiau tobulėti ir augti. Šis laikas mums gali būti kaip asmeninės rekolekcijos. Ir svarbiausia nepamirškime maldos savo šeimose, dalyvaukime šv. Mišiose ypač sekmadieniais transliacijos būdu per televiziją ar Marijos radijo pagalba priimdami dvasinę komuniją, atraskime rožančiaus ar Dievo gailestingumo vainikėlio maldą, perskaitykime bent kelias šv. Rašto eilutes.

Išlikime kupini vilties, kad šis laikotarpis mus dar labiau dvasiškai sustiprins, subrandins, matykime visur visagalio Dievo veikimą!