Gyvojo Rožinio Gavėnios rekolekcijos

Balandžio 4 d., antradienį, nuo 11.30
Kristaus Žengimo į dangų Bažnyčioje

vyks Gyvojo Rožinio narių Gavėnios rekolekcijos.

PROGRAMA:

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios
13.00 Konferencija
14.30 Agapė parapijos namuose

Vedėjas Kun. Žilvinas Treinys

Laukiami ne tik Gyvojo Rožinio nariai,
bet ir visi norintys dalyvauti Gavėnios susitelkime.