Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijai

Kaip ir kasmet gegužės mėnuo bažnyčioje skiriamas Švč. M. Marijos garbei.
Mūsų Dangiškąją Motiną garbiname ir užtarimo meldžiame
Švč. M. Marijos litanijos žodžiais, Šv. Bernardo malda ir giesme “Sveika Marija”.
Šis maldų junginys vadinamas Gegužinėmis pamaldomis.
Kviečiame į Gegužines pamaldas mūsų Bažnyčioje kasdien po vakarinių Šv. Mišių,
o sekmadieniais po 9.00 val. Šv. Mišių.
Švč. M. Marija, melski už mus!