Džiaugiamės naujai paskirtu diakonu Normundu Figurinu

 

Džiaugiamės nauju parapijos dvasininku diakonu Normundu Figurinu, kuris šių metų birželio 28 d. Panevėžio katedroje vyskupo Lino Vodopjanovo OFM buvo pašventintas diakono tarnystei ir paskirtas į Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapiją. Tai pirmoji diakono Normundo kaip dvasininko tarnystės vieta, todėl nuoširdžiai džiaugiamės jo paprastumu ir rūpestingumu ir kviečiame visus palaikyti jį maldoje.

Tuos kurie dar nespėjo artimiau pabendrauti kviečiame trumpai susipažinti su diak. Normundu: Gimiau 1993 m. birželio 10 d. Esu kilęs iš Pasvalio raj. Ližų kaimo. Ten praleidau vaikystės dienas. Gimtoji parapija Pasvalio šv. Jono Krikštytojo. Mokiausi Valakėlių pagrindinėje mokykloje, vėliau mokslus tęsiau ir baigiau Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. Jausdamas pašaukimą ir įkvėptas gražaus Pasvalio parapijos kunigų pavyzdžio 2013 m. įstojau į Kauno kunigų seminariją. Pirmieji studijų metai prabėgo Šiluvos parengiamąjame kurse apsvarstant pašaukimą, vėliau pradėjau studijas Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete, kurį šią vasarą po penkerių studijų metų sėkmingai baigiau. Kauno kunigų seminarijoje studijos dar truks pusmetį. Dėkoju Dievui už diakono šventimų malonę, kurią gavau 2019 m. birželio 28 d. Ir tuomet buvau paskirtas į Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapiją.

Pradedant naują etapą viusomet svarbiausia išlieka žmonės, tai yra Jūs mielieji. Tad su džiaugsmu ir atvira širdimi esu pasiruošęs Jums patarnauti. Kviečiu kartu kurti bendrystės ryšį.