DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

DIDĮJĮ PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ – Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ – Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00 val.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ – VIGILIJA ir VELYKNAKČIO Šv. Mišios 20.00 val.

PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­ Viešpaties Prisikėlimo šv. Mišios 8.00; 11.00 ir 18.00 val.

ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­ Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val.