Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENĮ Šv. Mišios 9.00 (procesija), 11.00 ir 18 val.
(Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje 14.00 val.)
DIDĮJĮ PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ – Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ – Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00 val.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ – VIGILIJA ir VELYKNAKČIO Šv. Mišios 20.00 val.

PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­ Viešpaties Prisikėlimo šv. Mišios 8.00 (procesija), 11.00 ir 18. (Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje NEBUS)


ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­
Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val.