Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENĮ Šv. Mišios 9.00 (procesija), 11.00 ir 18 val.
(Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje 14.00 val.)
DIDĮJĮ PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ – Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ – Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00 val.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ – VIGILIJA ir VELYKNAKČIO Šv. Mišios 20.00 val.

PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­ Viešpaties Prisikėlimo šv. Mišios 8.00 (procesija), 11.00 ir 18. (Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje NEBUS)


ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­
Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val.