Dalinamės XXXIII eilinio sekmadienio skelbimais!

Lapkričio 17d. (sekmadienis) – pasaulinė diena eismo įvykiuose žuvusiems atminti. 11.00val. Šv. Mišiose melsimės už žuvusiuosius ir visus eismo procese dalyvaujančius.

 Lapkričio 22d. (penktadienis) Šv. Cecilijos, Vargonininkų ir giesmininkų globėjos minėjimas.

 Lapkričio 24d. (sekmadienis) – Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė. Paskutinis liturginių metų sekmadienis. Šv. Mišios 9.00; 11.00 ir 18.00val.

 Tamsiu paros metu nepamirškime teisingai nešioti atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus. Saugokime vieni kitus kelyje.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.