Dalinamės XXXII eilinio sekmadienio skelbimais!

Lapkričio 10d. (sekmadienis) prasideda didieji Aušros Vartų atlaidai Vilniuje.

Lapkričio 12d. (antradienis) 17.00val. Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje pašnekesių ciklas Teologas Bibliotekoje tema – „Kaip (nebijoti) pradėti tikėti?“ Įdomių klausimų – svarbių atsakymų vakaras su kun. jėzuitu Antanu Saulaičiu. Dalyvauja kun. A. Saulaičio knygelių vaikams sudarytoja Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Lapkričio 16d. (šeštadienis) MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS IŠKILMĖ – Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje.

Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Manoma, kad tapytas 1520-1530m. uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.