Dalinamės XXXI eilinio sekmadienio skelbimais!

Visą Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1-8d.) 18.00val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusiuosius aukotojų intencija.

Lapkričio 1-8d. galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems, lapkričio 2d. reikia aplankyti bažnyčią arba koplyčią ir sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Kitomis aštuodienio dienomis reikia aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.

Lapkričio 7d. (ketvirtadienis) 18.00val. Šv. Mišiose minėsime Šv. Hubertą medžiotojų globėją.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.