Dalinamės XXX eilinio sekmadienio skelbimais!

Spalio 29d. (antradienis) 17.00val. Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje pašnekesių ciklo Teologas Bibliotekoje susitikimas – diskusija su Kun. Ričardu Doveika tema: „Kapinių lankymo išvakarėse: kodėl stokojame dėmesio ir meilės gyviesiems?“

Lapkričio 1d. (penktadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. 17.00val. iškilminga gedulinė procesija į kapines.

Lapkričio 2d. (šeštadienis) – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. Visą Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1-8d.) 18.00val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusiuosius aukotojų intencija.

Lapkričio 1-8d. galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems, lapkričio 2d. reikia aplankyti bažnyčią arba koplyčią ir sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Kitomis aštuodienio dienomis reikia aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.

Lapkričio 11 d. (pirmadienis) organizuojama kelionė į Vilniaus Aušros Vartų atlaidus. Norintys vykti kviečiami registruotis pas Oną Žlabickienę.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.