Dalinamės XXIX eilinio sekmadienio skelbimais!

  • Spalio mėnuo – pamaldumo į Švč. M. Mariją per Rožinio maldą laikas. Šios maldos praktika yra puiki galimybė atnaujinti tikėjimą ir pelnyti reikalingų malonių. Rožinio malda mūsų bažnyčioje kalbama – šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais po Sumos.
  • Spalio 26 d. (šeštadienis) 17.00 val. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje koncertas – TAIKOS SIMFONIJA. Dalyvauja jungtinis Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos muzikantų orkestras – GRENZENLOS. Kviečiame nepraleisti progos praturtinti savo dvasią.
  • Šiais metais spalio mėnuo yra paskelbtas ypatingu misijų mėnesiu. Esame kviečiami melstis už jaunas pasaulio katalikų bendruomenes, kartu ir patys atnaujinti tikėjimą, ir dalyvauti Jėzaus Kristaus pavestoje misijoje.
  • Tamsiu paros metu nepamirškite teisingai nešioti atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus.
  • Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, Marijos Radijui. Dėkojame visiems, kurie 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrėte parapijai. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už Jūsų gerumą.