Dalinamės šventinio laikotarpio skelbimais!

Gruodžio 31d. (antradienis) – paskutinė kalendorinių metų diena – 18.00 val. Šv. Mišiose dėkosime už visas Dievo suteiktas metų malones.

Sausio 1d. (trečiadienis) – pirmoji naujų kalendorinių metų diena ir Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė, bei pasaulinė  taikos diena. Šv. Mišios 11.00 ir 18.00val. Galimybė pelnyti visuotinius atlaidus.

Sausio 6d. (pirmadienis) – Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus.

Primename tikintiesiems, kad Šventąją Komuniją gali priimti tik pakrikštytieji, priėmusieji Pirmąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės (esant reikalui atlikus išpažintį), o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.