Dalinamės paskutinio liturginių metų sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 1d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS. dieną Lietuvos katedrose, bazilikose ir kai kuriose bažnyčiose, taip pat ir mūsų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai ! Atvyks Marijos radijo savanoriai.

Gruodžio 1d. (sekmadienis) – Pirmasis ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. Per kiekvienas Šv. Mišias bus šventinami Kalėdaičiai.

 Tamsiu paros metu nepamirškime teisingai nešioti atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus. Saugokime vieni kitus kelyje.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.