Dalinamės II eilinio sekmadienio skelbimais!

Sausio 18d. prasidėjo maldų už krikščionių vienybę aštuondienis, kuris baigsis sausio 25d. Po kiekvienų vakarinių Šv. Mišių bus meldžiamasi už krikščionių vienybę.

Kviečiu suaugusiuosius, užsiregistravusius Sutvirtinimo Sakramento priėmimo pasiruošimui, sausio 25d. (šeštadienis) 17.00val. rinktis klebonijoje.

Sausio 26d. (sekmadienis) Dievo Gailestingumo maldos grupelei – 10m. 15.00val. bažnyčioje vyks šiai progai skirtos pamaldos. Kviečiame dalyvauti.

Sausio 21d. (antradienis) kunigas lankysis Medenių k. Lankymo pradžia 10.00val.

Sausio 26d. (sekmadienis) – popiežiaus Pranciškaus paskelbtas „DIEVO ŽODŽIO“ sekmadieniu.

Kviečiu naudotis leidiniu „ŽODIS TARP MŪSŲ“ mokantis skaityti Šv. Raštą ir melstis su juo.

Dėkojame visiems už aukas ir  aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.