Dalinamės III advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 19d. (ketvirtadienis) vyks vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvaus svečiai kunigai, bus klausoma išpažinčių. 18.00val. Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija ir užtarimo malda.

Šį sekmadienį daroma rinkliava skiriama Caritui.

Gruodžio 22d. (sekmadienis) – Ketvirtasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val.

Gruodžio 22d. (sekmadienis) – 12.00val. Tėvelių, kurių vaikai ruošiasi antradieniais 15.00val.  pas ses. Rimutę Pirmajai Šv. Komunijai, susirinkimas Parapijos namuose.

Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje (kairėje pusėje) arba kunigų budėjimo laiku klebonijoje.

Gruodžio 17d. (antradienis) kunigas lankysis Ladygos g.  Lankymo pradžia 10.00val.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus.

Primename tikintiesiems, kad Šventąją Komuniją gali priimti tik pakrikštytieji, priėmusieji Pirmąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės (esant reikalui atlikus išpažintį), o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

 Dėkojame už aukas Bažnyčiai ir Marijos Radijui.