Dalinamės II advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 9d. (pirmadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.

Gruodžio 15d. (sekmadienis) – Trečiasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. Šio sekmadienio Rinkliava skiriama Caritui.

Gruodžio 15d. (sekmadienis) – 12.00val. Tėvelių, kurių vaikai ruošiasi sekmadieniais 10.00val.  pas ses. Rimutę Pirmajai Šv. Komunijai, susirinkimas Parapijos namuose.

Gruodžio 10d. (antradienis)  kunigas lankysis Užpalių g. Lankymo pradžia 10.00val.

Gruodžio 12d. (ketvirtadienis) kunigas lankysis Vaižganto g. 14 name. Lankymo pradžia 15.00val.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.