Dalinamės I advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 8d. (sekmadienis) – Antrasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val.

Gruodžio 8d. (sekmadienis) – 12.00val. Tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai sekmadieniais 10.00val.  pas katechetę Laimą, susirinkimas Parapijos namuose.

Gruodžio 4d. (trečiadienis) prasideda parapijos lankymas. Šią dieną nuo 10.00val. kunigas lankysis Vaižganto g.  28 name.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.