Dalinamės IV advento sekmadienio skelbimais!

Praėjusį sekmadienį Caritui surinkta 1350 eurų. Nuoširdžiai dėkojame.

Gruodžio 24d. (antradienis) – KŪČIOS. Šv. Mišios 8.00; 18.00 ir 22.00val. – Piemenėlių Šv. Mišios.

Gruodžio 25d. (trečiadienis) – KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ. (Kalėdos) Šv. Mišios 8.00; 11.00 ir 18.00val.

Gruodžio 26d. (ketvirtadienis) – Antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00val. Vakare Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 29d. (sekmadienis) – ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio laiku – 9.00; 11.00 ir 18.00val.

Primename tikintiesiems, kad Šventąją Komuniją gali priimti tik pakrikštytieji, priėmusieji Pirmąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės (esant reikalui atlikus išpažintį), o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui. Ačiū už jūsų gerumą.