Brangūs Tėvai,

Nuoširdžiai sveikinu jus su Tėvo diena. Kiekvienais metais pirmasis birželio mėnesio sekmadienis yra skirtas jums. Šiais metais jums skirta diena sutampa su Švenčiausios Trejybės iškilme. Kokie jūs laimingi, kad ne tik turite dangiškąjį Tėvą – Pirmąjį Švč. Trejybės asmenį – bet ir patys galite remtis Jo pavyzdžiu savo tėviško pašaukimo supratimui atnaujinti ir semtis jėgų savo tėviškoms pareigoms atlikti. Tėvas ne tik  įvairiausių patarimų davėjas, ar stiprybės liudytojas, bet ir gerumo, išminties bei tikėjimo mokytojas. Būkite palaiminti visi Tėvai apdovanoti tėvystės pašaukimu ir niekada nestokokite džiaugsmo savo šeimos narių apsuptyje. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir ramybė bei Šventosios Dvasios palaima telydi jus.

Kun. Kęstutis