Brangūs parapijiečiai, Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Sveikinu mielieji jus visus su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu!

Kaip nuostabiai ir paradoksaliai skamba ši žinia. Jėzus, kuris neturėjo vaistų, bet buvo Gydytojas; neturėjo kariuomenės, bet Jo bijojo; nelaimėjo kovose, bet nugalėjo visą pasaulį; nedarė nusikaltimų, bet buvo pasmerktas ir nukryžiuotas; buvo palaidotas ir  trečią dieną prisikėlė iš numirusių bei yra gyvas šiandien. Tiesiog negalime nesistebėti ir nesidžiaugti šia visada gyva naujiena. Švęsdami Kristaus prisikėlimą esame kviečiami tvirtai tikėti, jog bet kokie iššūkiai ir neramumai mūsų gyvenimuose bei visuomenėje gali būti nugalėti dėka Jėzaus pergalės. Jo prisikėlimo žinia težadina mumyse galią nugalėti visus sunkumus, kad prisikėlęs Kristus savo Evangelija šviestų visiems sutiktiesiems. Džiaugsmingų Šv. Velykų.

Klebonas kun. Kęstutis