Birželio mėnuo skirtas Švc. Jėzaus Širdžiai

Kaip ir kasmet birželio mėnuo bažnyčioje skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai.
Švč. mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Širdį garbiname ir užtarimo meldžiame
litanijos žodžiais, Žmonijos pasiaukojimo aktu ir giesme “Iš šios žemelės”.
Šis maldų junginys vadinamas Birželinėmis pamaldomis.
Kviečiame į Birželines pamaldas mūsų Bažnyčioje kasdien po vakarinių Šv. Mišių,
o sekmadieniais – po 9.00 val. Šv. Mišių.
Švč. Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų!