Advento laikotarpiui,

Prasideda advento laikotarpis, tai ramybės, susikaupimo, maldos, susitaikinimo su Dievu ir žmonėmis bei gerų darbų laikas. Nepraleiskime tuščiai šio prasmingo laiko!

Duok, Visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir Jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!