Socialinės ir slaugos paslaugos

Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

Vytauto a. 4, 28242 Utena.

Mob. tel. 8-609-96238.  

El. p.: lc.slaugautena@gmail.com

Projektas – „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“- skirtas darbingo amžiaus žmonėms, kurie giminystės ryšiais susiję su ligoniu arba senyvo amžiaus asmeniu, kurį slaugo arba prižiūri namuose. Projektas siūlo nemokamas socialines bei bendruomenės slaugytojos paslaugas slaugomajam arba senyvo amžiaus žmogui, kurias teiks socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai bei savanoriai.

Socialinės paslaugos: pagalba buityje ir namų ruošoje, maisto pirkimas – ruošimas, informavimas, konsultavimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, pabuvimas su slaugomuoju, išleidžiant artimąjį susitvarkyti būtinus reikalus ir kt.

Bendruomenės slaugytojos paslaugos: sveikatos priežiūros paslaugos (vaistų suleidimas, pragulų priežiūra) ir kt.

Į projekto veiklą kviečiama įsijungti ir parapijos bendruomenė, kurios nariai gali tapti Carito savanoriais.  Planuojama organizuoti Savanorių slaugos mokymo kursus, kurių metu bus mokoma kaip prižiūrėti ir slaugyti ligonį.

Paslaugas teikia: socialinė slaugytoja Giedrė Bazienė,

                              socialinė slaugytoja Elena Šeržintienė,

                              socialinė darbuotoja Kristina Jakaitytė ir savanoriai.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir teikiamas paslaugas galima gauti paskambinus(mob. tel. 8-609-96238) arba užėjus į Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijos namus, adresas: Vytauto a.4.

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – 9,00-11,00 val.