skelbimai

Advento laikotarpiui,

Advento laikotarpiui,

Prasideda advento laikotarpis, tai ramybės, susikaupimo, maldos, susitaikinimo su Dievu ir žmonėmis bei gerų darbų laikas. Nepraleiskime tuščiai šio prasmingo laiko! Duok, Visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir Jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę. Prašome…

Dalinamės I advento sekmadienio skelbimais!

Dalinamės I advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 8d. (sekmadienis) – Antrasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. Gruodžio 8d. (sekmadienis) – 12.00val. Tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai sekmadieniais 10.00val.  pas katechetę Laimą, susirinkimas Parapijos namuose. Gruodžio…

Dalinamės paskutinio liturginių metų sekmadienio skelbimais!

Dalinamės paskutinio liturginių metų sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 1d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS. Tą dieną Lietuvos katedrose, bazilikose ir kai kuriose bažnyčiose, taip pat ir mūsų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai ! Atvyks Marijos…

Dalinamės XXXIII eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės XXXIII eilinio sekmadienio skelbimais!

Lapkričio 17d. (sekmadienis) – pasaulinė diena eismo įvykiuose žuvusiems atminti. 11.00val. Šv. Mišiose melsimės už žuvusiuosius ir visus eismo procese dalyvaujančius.  Lapkričio 22d. (penktadienis) Šv. Cecilijos, Vargonininkų ir giesmininkų globėjos minėjimas.  Lapkričio 24d. (sekmadienis) – Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus)…

Dalinamės XXXII eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės XXXII eilinio sekmadienio skelbimais!

Lapkričio 10d. (sekmadienis) prasideda didieji Aušros Vartų atlaidai Vilniuje. Lapkričio 12d. (antradienis) 17.00val. Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje pašnekesių ciklas Teologas Bibliotekoje tema – „Kaip (nebijoti) pradėti tikėti?“ Įdomių klausimų – svarbių atsakymų vakaras su kun. jėzuitu Antanu Saulaičiu….

Dalinamės XXXI eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės XXXI eilinio sekmadienio skelbimais!

Visą Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1-8d.) 18.00val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusiuosius aukotojų intencija. Lapkričio 1-8d. galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems, lapkričio 2d. reikia aplankyti bažnyčią arba koplyčią ir sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Kitomis aštuodienio dienomis reikia…