skelbimai

Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena

Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena

Pasaulinė gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Šios dienos tikslas – labiau susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės vertei ir prasmei, labiau vertinti savo ir artimo gyvybę. Gyvybė – tai Dievo dovana, su kuria…

IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena

IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena

Ateinantis sekmadienis – IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena. Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dovana, ji perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios ganytojų, tų, kurie tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų…

Atvelykis

Atvelykis

Antrasis Velykų sekmadienis (Atvelykis, Vaikų Velykėlės) – tai ir Dievo Gailestingumo šventė. Šio sekmadienio Evangelija pasakoja, kad Velykų vakarą prisikėlusiam Kristui pirmąkart pasirodant mokiniams apaštalo Tomo nebuvo. Vėliau jis atsisakė tikėti tuo, ką liudijo jo broliai. Tačiau dabar, savaitei praėjus,…

Klebono Velykinis sveikinimas

Klebono Velykinis sveikinimas

Mieli parapijiečiai, Nuoširdžiai sveikinu jus visus sulaukus Jėzaus Kristaus prisikėlimo švenčių – ŠV. VELYKŲ! Gera yra dalintis šia neapsakomai jautria, paslaptinga ir nepaprastai didinga žinia – Jėzus nugalėjo mirtį ir dovanoja mums visiems naują gyvenimą. Argi tai nenuostabu? Ši Jėzaus…

Arkivyskupo Liongino Virbalo Velykinis sveikinimas

Arkivyskupo Liongino Virbalo Velykinis sveikinimas

2016-ieji, Jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai Velykinis sveikinimas Brangūs broliai ir seserys, sveikiname sulaukus šv. Velykų! Kristaus Prisikėlimas yra reikšmingiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo žinia: Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, kviečia priimti Jo meilę ir gailestingumą. Ir žemiškojo gyvenimo kasdienybėje, ir mirties…

Su džiaugsmu Aleliuja!

Su džiaugsmu Aleliuja!

“Prisikeldamas Jėzus, mus padarė naujais žmonėmis, kokius Dievas nori mus matyti” pal. Honotratas Sveikiname tikrai mums visiems brangios šventės – šv. Velykų – proga visus, tikinčius Kristaus Prisikėlimu. Tegul Velykos atneša ne tik džiaugsmo, bet ir sustiprina mūsų visų tikėjimą, viltį, meilę…

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

DIDĮJĮ PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ – Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ – Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00 val. DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val. DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ – VIGILIJA ir VELYKNAKČIO Šv. Mišios 20.00 val. PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ ­ Viešpaties Prisikėlimo…