SKELBIMAI (liepos 5 d.)

SKELBIMAI (liepos 5 d.)

 

Liepos 6d. (pirmadienis) – Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00val. Vakare 18.00val. Šv. Mišių nebus. 21.00val. kviečiu į Utenio aikštę giedoti Tautiškos giesmės.

 

Liepos 12d. (sekmadienis) 11.00val. neopresbiteris kun. Normundas Figurinas aukos iškilmingas Šv. Mišias ir teiks primicijinį palaiminimą.

 

Naujas žurnalo „ARTUMA“ numeris skirtas vasaros mėnesiams – birželiui, liepai ir rugpjūčiui. Pagrindinė tema: „Ar Bažnyčioje iš tiesų yra vietos pasauliečiams (vyrams ir moterims, jauniems ir seniems)?

 

Naujas žurnalo „TA PATI“ numeris. Pagrindinė tema: „Mano Tėvas danguje“.

 

Naujas žurnalo „KELIONĖ“ numeris. Pagrindinės temos: „Nuo fobijų iki Dievo baimės“, „Jonas Paulius II ir jo šimtmetis“, „Ar memorialai gali gydyti?“

 

-Kviečiu naudotis maldynėliais „Magnificat“ ir „Magnificat vaikams“. Taip pat leidiniu „Žodis tarp mūsų“ , kuris skirtas maldai su Šventuoju Raštu.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.