SKELBIMAI (Liepos 19d.)

SKELBIMAI (Liepos 19d.)

-Liepos 26d. (sekmadienis) KRYŽIŲ KALNE atlaidai. Kas turite galimybę kviečiu nuvykti.

-Rugpjūčio 2d. (sekmadienis) – galimybė pelnyti Porciunkulės visuotinius atlaidus.

-Rugpjūčio 2d. (sekmadienis) 11.00val. kun. Normundo Figurino ir Kun. Kęstučio Palepšio atsisveikinimo ir padėkos šv. Mišios.

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.