Dalinamės II gavėnios sekmadienio skelbimais!

Dalinamės II gavėnios sekmadienio skelbimais!

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val.

Kovo 11d. (trečiadienis) Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-čio minėjimas. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00val. ir 18.00val. Šv. Mišių nebus.

Kovo 15d. (sekmadienis) 12.00val. tėvelių, kurių vaikai sekmadieniais 12.00val. ir antradieniais 15.00val.  ruošiasi Pirmajai Komunijai pas ses. Rimutę, susirinkimas parapijos namuose.

Nauji žurnalai – ARTUMA, KELIONĖ ir ŽODIS TARP MŪSŲ. Kviečiame skaityti.

Kovo 14d. (šeštadienis) Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje vyks susitikimas besiruošiantiems Sutvirtinimo Sakramentui UŽTVIRTINK, kurio tema „Kilk aukštyn“ pradžia 10.00val.

Kovo 22-28d. Vilniaus ŠVČ. M. MARIJOS RAMINTOJOS Bažnyčioje – vyks nepertraukiamas BIBLIJOS skaitymas

Iki gegužės 1d. turite galimybę gyventojų pajamų mokesčio 2% skirti parapijai. Dėkoju už sąmoningumą ir jūsų dosnumą.

Dėkojame visiems už aukas bažnyčiai ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.