Dalinamės šventinio laikotarpio skelbimais!

Dalinamės šventinio laikotarpio skelbimais!

Gruodžio 31d. (antradienis) – paskutinė kalendorinių metų diena – 18.00 val. Šv. Mišiose dėkosime už visas Dievo suteiktas metų malones. Sausio 1d. (trečiadienis) – pirmoji naujų kalendorinių metų diena ir Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė, bei pasaulinė  taikos diena….

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

„Džiaukimės, mylimieji, nes šiandien gimė mūsų Išganytojas. Neturi būti vietos liūdesiui, kai švenčiamas gyvenimo gimimas; jis mus pripildo džiaugsmo, nes mirties baimė įveikta ir mums pažadėta amžinybė“ – Šie šventojo popiežiaus Leono Didžiojo pasakyti žodžiai nusako esminius žmogaus gyvenimo troškimus…

Dalinamės IV advento sekmadienio skelbimais!

Dalinamės IV advento sekmadienio skelbimais!

Praėjusį sekmadienį Caritui surinkta 1350 eurų. Nuoširdžiai dėkojame. Gruodžio 24d. (antradienis) – KŪČIOS. Šv. Mišios 8.00; 18.00 ir 22.00val. – Piemenėlių Šv. Mišios. Gruodžio 25d. (trečiadienis) – KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ. (Kalėdos) Šv. Mišios 8.00; 11.00 ir 18.00val. Gruodžio 26d. (ketvirtadienis)…

Dalinamės III advento sekmadienio skelbimais!

Dalinamės III advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 19d. (ketvirtadienis) vyks vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvaus svečiai kunigai, bus klausoma išpažinčių. 18.00val. Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija ir užtarimo malda. Šį sekmadienį daroma rinkliava skiriama Caritui. Gruodžio 22d. (sekmadienis) – Ketvirtasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip…

Dalinamės II advento sekmadienio skelbimais!

Dalinamės II advento sekmadienio skelbimais!

Gruodžio 9d. (pirmadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Gruodžio 15d. (sekmadienis) – Trečiasis  ADVENTO Sekmadienis. Rarotų Šv. Mišios 7.00val., taip pat Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00val. Šio sekmadienio Rinkliava skiriama Caritui. Gruodžio…

Advento laikotarpiui,

Advento laikotarpiui,

Prasideda advento laikotarpis, tai ramybės, susikaupimo, maldos, susitaikinimo su Dievu ir žmonėmis bei gerų darbų laikas. Nepraleiskime tuščiai šio prasmingo laiko! Duok, Visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir Jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę. Prašome…