Dalinamės III eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės III eilinio sekmadienio skelbimais!

  -Vasario 2d. (sekmadienis) – GRABNYČIOS. Žvakės bus šventinamos per visas sekmadienio Šv. Mišias. Šią dieną taip pat minima Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. -Vasario 5d. (trečiadienis) – Šv. Agotos minėjimas. Duona…

Dalinamės II eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės II eilinio sekmadienio skelbimais!

Sausio 18d. prasidėjo maldų už krikščionių vienybę aštuondienis, kuris baigsis sausio 25d. Po kiekvienų vakarinių Šv. Mišių bus meldžiamasi už krikščionių vienybę. Kviečiu suaugusiuosius, užsiregistravusius Sutvirtinimo Sakramento priėmimo pasiruošimui, sausio 25d. (šeštadienis) 17.00val. rinktis klebonijoje. Sausio 26d. (sekmadienis) Dievo Gailestingumo…

Keletas minčių…

Keletas minčių…

https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2020-01/diakonas-normundas-figurinas-nenustoti-ieskoti-ir-nebijoti.html?fbclid=IwAR3EtqdDTTx47csum4mn5ZGYiAYcbGhZQZBlhlJrtVEzA Diakonas Normundas Figurinas: niekada nenustoti ieškoti ir nebijoti suklysti Apie tikėjimą mūsų dienų visuomenėje, pašaukimo kelią ir tarnystę Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijoje kalbamės su diakonu Normundu Figurinu.   Šiandien daugėja dvasingumo ieškančiųjų, mėginančių atrasti tvirtą pagrindą šiandienos…

Dalinamės III Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Dalinamės III Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Sausio 13d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už Laisvės gynėjus ir Tėvynę Lietuvą. Kviečiu suaugusiuosius iki sausio 19d. kreiptis pas kleboną dėl pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui. Sausio 14d. (antradienis) kunigas lankysis Nemeikščiuose. Lankymo pradžia 10.00val. Sausio 16d. (ketvirtadienis) bus lankoma Vasaros gatvė….

Dalinamės II Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Dalinamės II Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Sausio 6d. (pirmadienis) – KRISTAUS APSIREIŠKIMO (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Abiejose Šv. Mišiose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Sausio 7d. (antradienis) bus lankomas Basanavičiaus gatvės 92 namas. Lankymo pradžia 17.00val. Sausio 10d. (penktadienis) bus lankoma…

Dalinamės šventinio laikotarpio skelbimais!

Dalinamės šventinio laikotarpio skelbimais!

Gruodžio 31d. (antradienis) – paskutinė kalendorinių metų diena – 18.00 val. Šv. Mišiose dėkosime už visas Dievo suteiktas metų malones. Sausio 1d. (trečiadienis) – pirmoji naujų kalendorinių metų diena ir Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė, bei pasaulinė  taikos diena….

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

„Džiaukimės, mylimieji, nes šiandien gimė mūsų Išganytojas. Neturi būti vietos liūdesiui, kai švenčiamas gyvenimo gimimas; jis mus pripildo džiaugsmo, nes mirties baimė įveikta ir mums pažadėta amžinybė“ – Šie šventojo popiežiaus Leono Didžiojo pasakyti žodžiai nusako esminius žmogaus gyvenimo troškimus…