Dalinamės vyskupų konferencijos pranešimais!

Dalinamės vyskupų konferencijos pranešimais!

  Vyskupų konferencijos informacinis pranešimas   Prašome susirinkusius laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėkite bent per metrą. Kviečiame persėsti į laisvus suolus, kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų. Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate,…

Dalinamės II gavėnios sekmadienio skelbimais!

Dalinamės II gavėnios sekmadienio skelbimais!

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val. Kovo 11d. (trečiadienis) Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-čio minėjimas. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00val. ir 18.00val. Šv. Mišių nebus. Kovo 15d….

Dalinamės I gavėnios sekmadienio skelbimais!

Dalinamės I gavėnios sekmadienio skelbimais!

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val. Kovo 1d. (sekmadienis) 13.00val. parapijos namuose kviečiame į susitikimą vienuole Daiva Tumasonyte pokalbiui tema: „Dvasinių vertybių paieškos su ses. Daiva“…

Dalinamės VII eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės VII eilinio sekmadienio skelbimais!

  Vasario 26d. (trečiadienis) PELENŲ diena prasideda Gavėnia – pasiruošimo Velykoms laikas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Bus šventinami pelenai ir atliekama pelenų barstymo apeiga. Privalomas pasninkas. Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys….

Sveikinimas!

Sveikinimas!

  Brangūs parapijiečiai, Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Kviečiu  džiugiai prisiminti ir švęsti visiems svarbų įvykį primenančią dieną. Dėl šio įvykio mes visi galime gyventi Tiesoje, būti Savimi, dėkingai priimti protėvių sukurtą paveldą ir augti Dvasia,…

Dalinamės V eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės V eilinio sekmadienio skelbimais!

Vasario 16d. (sekmadienis) – minima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 9.00val. Šv. Mišios ir kiti renginiai skirti šiai dienai paminėti. Plačiau skelbimų lentoje. Kviečiu dalyvauti. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija š. m. vasario 21-23d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams…

Dalinamės IV eilinio sekmadienio skelbimais!

Dalinamės IV eilinio sekmadienio skelbimais!

  Vasario 11d. (antradienis) – pasaulinė ligonių diena. 18.00val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už ligonius ir teikiamas ligonių sakramentas. Vasario 16d. (sekmadienis) – minima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 9.00val. Šv. Mišios ir kiti renginiai skirti šiai dienai paminėti. Plačiau skelbimų…