skelbimai

Prasideda ypatingasis misijų mėnuo, esame kviečiami į misiją savoje aplinkoje!

Prasideda ypatingasis misijų mėnuo, esame kviečiami į misiją savoje aplinkoje!

Spalio pirmąją dieną Kaišiadorių katedroje buvo atidarytas ir pradėtas ypatingasis misijų mėnuo „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Džiaugiamės, kad Eucharistijos šventime dalyvavo ir būrys Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijiečių atsiliepdami į popiežiaus paraginimą. „Kuris myli, leidžiasi…

Kviečiame nepraleisti progos susitikti ir pažinti!

Susitikimas su kun. Vitalijumi Kuodžiu, pokalbis apie šventuosius ir palaimintuosius bei kunigą, Dievo tarną Alfonsą Lipniūną. 2019 m. rugsėjo 19 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

Džiaugiamės naujai paskirtu diakonu Normundu Figurinu

  Džiaugiamės nauju parapijos dvasininku diakonu Normundu Figurinu, kuris šių metų birželio 28 d. Panevėžio katedroje vyskupo Lino Vodopjanovo OFM buvo pašventintas diakono tarnystei ir paskirtas į Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapiją. Tai pirmoji diakono Normundo kaip dvasininko tarnystės…

Nuoširdūs sveikinimai Mamoms!

Nuoširdūs sveikinimai Mamoms!

Brangiosios Mamos, Sveikinu nuoširdžiai Jus su Motinos diena. Anot popiežiaus Pranciškaus –  Motina labiausiai atspindi Dievo meilę ir Jo didžiadvasiškumą – „Motina moko eiti per gyvenimą, padeda susiorientuoti, stengiasi nukreipti vaiką teisingu keliu, kad jis augtų ir bręstų. Ji tai…

Brangūs parapijiečiai, Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Brangūs parapijiečiai, Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Sveikinu mielieji jus visus su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu! Kaip nuostabiai ir paradoksaliai skamba ši žinia. Jėzus, kuris neturėjo vaistų, bet buvo Gydytojas; neturėjo kariuomenės, bet Jo bijojo; nelaimėjo kovose, bet nugalėjo visą pasaulį; nedarė nusikaltimų, bet buvo pasmerktas…

Užtarimo maldos grupė

Užtarimo maldos grupė

Užtarimo malda – senas geras, tačiau daugelio pamirštas dvasinis ginklas, duotas mums visiems kaip priemonė padėti patiems sau ir savo artimiesiems. Mes meldžiamės vieni už kitus svarbiomis, sunkiomis ar džiaugsmingomis akimirkomis. Užtarimo malda už vienas kitą ir padaro mus visus…