skelbimai

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai, Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą….

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Nuo 2009 m. Bažnyčioje paskutinį rugsėjo sekmadienį minima keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Tad rugsėjo 25 d., sekmadienį, kviečiame bendrai maldai, Šv. Mišių aukai už visus keliaujančius ir vairuojančius. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9, 11 ir 18 val. Po kiekvienų Šv….

Registracija vaikų Pirmosios Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramentų pasirengimui

Registracija vaikų Pirmosios Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramentų pasirengimui

Prasideda vaikų ir jaunuolių registracija Sakramentų pasirengimui. Kviečiame tėvelius (globėjus) registruoti vaikus ar jaunuolius užpildant ir pristatant registracijos anketą. Anketą galima gauti Bažnyčioje (zakristijoje), parapijos raštinėje (klebonijoje) arba atsispausdinti paspaudus žemiau esančią nuorodą. Išsamesnę informaciją rasite anketoje. Pirmosios Komunijos registracijos…

Kvietimas į Švč. Sakramento adoraciją ir Žolinės atlaidus

Kvietimas į Švč. Sakramento adoraciją ir Žolinės atlaidus

Nuo rugpjūčio 14 d. 8.00 val. iki 15 d. 8.00 val. mūsų bažnyčioje vyks nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Pasilikęs Švč. Sakramente Jėzus leidžiasi prieinamas ir atpažįstamas. Suraskim laiko pabūti jo akivaizdoje. Leiskimės atgaivinami, išlaisvinami ir sustiprinami Dievo artumo.   Rugpjūčio…

Klebono sveikinimas tėvams

BRANGŪS TĖVAI, Nuoširdžiai sveikinu su Tėvo diena. Visagalis Maloningasis Dievas Jus pašaukė apvaldyti pasaulį ir bendradarbiauti su Amžinuoju Tėvu kuriant ir skleidžiant tiek žemiškąjį tiek dangiškąjį gėrį. Jūsų nelengvas, bet begaliniai prasmingas pašaukimas atspindi išmintingiausiojo dangiško Tėvo garbę. Jūsų dažnai…