Svetainės administratorius

Posts by: Svetainės administratorius

Parapijiečių lankymas (kalenda)

Parapijiečių lankymas (kalenda)

Pradedame kasmetinį parapijiečių lankymą (kalendą). Lankymo tikslas – aplankyti parapijiečius, pabendrauti, aptarti rūpimus klausimus, palaiminti namus, ligoniams – suteikti sakramentus. Per lankymą priimamos ir aukos Bažnyčios bei jos tarnų išlaikymui. Tai nėra tikslas, todėl negalėjimas paaukoti neturėtų tapti kunigo nepriėmimo…

Šv. Hubertas. Medžiotojų dangiškojo globėjo diena

Šv. Hubertas. Medžiotojų dangiškojo globėjo diena

Lapkričio 3 d., ketvirtadienį, Utenoje minima medžiotojų dangiškojo Globėjo Šv. Huberto diena. LMŽD Utenos skyrius kartu su Kristaus Žengimo į dangų parapija kviečia medžiotojus ir jų šeimų narius 18.00 val. į Šv. Mišias bendrai maldai Bažnyčioje. Šv. Hubertai, melski už…

Vėlinės. Mirusiųjų paminėjimo diena

Vėlinės. Mirusiųjų paminėjimo diena

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio…

Visi Šventieji

Visi Šventieji

Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama. Kviečiame kartu pagerbti…

Kviečiame į vidinio išgydymo pamaldos

Kviečiame į vidinio išgydymo pamaldos

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje 2016 m. spalio 19 d., trečiadienį 18.00 Šv. Mišios 19 val. Švč. Sakramento adoracija ir užtarimo malda nuo 17.45 val. bus klausoma išpažinčių. Talkins svečiai kunigai. Norinčius maloniai kviečiame  dalyvauti!

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai, Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą….

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Nuo 2009 m. Bažnyčioje paskutinį rugsėjo sekmadienį minima keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Tad rugsėjo 25 d., sekmadienį, kviečiame bendrai maldai, Šv. Mišių aukai už visus keliaujančius ir vairuojančius. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9, 11 ir 18 val. Po kiekvienų Šv….