Svetainės administratorius

Posts by: Svetainės administratorius

Spalio mėnuo skirtas Švč. M. Marijos Rožinio maldai

Spalio mėnuo skirtas Švč. M. Marijos Rožinio maldai

Spalio 1d. (sekmadienis) prasideda mėnuo skirtas Švč. M. Marijos Rožinio maldai. Bažnyčioje Rožinis bus kalbamas šiokiadieniais po vakarinių 18 val. Šv. Mišių, sekmadieniais po Sumos. Kviečiame gausiau rinktis Rožinio maldai į Bažnyčią, kas negalite, kviečiame melstis namuose. Žodis rožinis kilęs…

Susitikimai

Susitikimai

Rugsėjo 24d. (sekmadienis) 11.00val. – PIRMASIS SUSITIKIMAS su vaikais ir jų tėveliais, kurie šiais metais ruošis PIRMOSIOS KOMUNIJOS šventei, o 17.00val. – PIRMASIS SUSITIKIMAS su norinčiais ruoštis SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui. Po jų bažnyčioje parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus…

Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui

MIELAS JAUNIME IR TĖVELIAI/GLOBĖJAI, JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą (jei reikia – Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus) turi lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir kas sekmadienį, bei švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose. Jaunimo pasirengimo sakramentams parapinės katechezės prasidės nuo…

Vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

GERBIAMI TĖVELIAI/GLOBĖJAI IR VAIKAI, kurie nori, kad jų vaikai (9–14 m.) 2018 m. priimtų  Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jei reikia – ir Krikštą), turi 2017 m. rugsėjo 1-22 d. į parapiją pristatyti pilnai užpildytą registracijos anketą, kurią prašome įdėti į bažnyčios…

Tarnystę parapijoje baigia kunigas Aivaras

Tarnystę parapijoje baigia kunigas Aivaras

2017 m. liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu Kun. Aivaras KECORIUS atleidžiamas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonu ir Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bei…

Tarnystę parapijoje baigia diakonas Dainius

Tarnystę parapijoje baigia diakonas Dainius

2017 m. liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu diakonas Dainius Kaunietis atleidžiamas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinės tarnystės ir skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovados bendradarbiu. Šis sekmadienis (23d.) bus…