Svetainės administratorius

Posts by: Svetainės administratorius

Kvietimas sutuoktiniams

Kvietimas sutuoktiniams

2017 m. kovo 3-5d.d. Kupiškyje, Gedimino g. 1a Sutuoktinių susitikimų savaitgalis Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams – tai vieno kitam padovanotas laikas! Savaitgalio rekolekcijas veda sutuoktinių poros, kunigas Albertas Kasperavičius, kunigas Mindaugas Kučinskas Trukmė Rekolekcijos prasideda penktadienį 19 val., tęsiasi visą šeštadienį…

Grabnyčios. Šv. Blažiejus. Šv. Agota

Grabnyčios. Šv. Blažiejus. Šv. Agota

Vasario 2 d. švenčiama Kristaus Paukojimo šventė – Grabnyčios. Taip pažymima 40-oji diena po Jėzaus gimimo, kai kūdikis buvo Marijos ir Juozapo nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – “šviesą pagonių akims apšviesti ir…

Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs parapijiečiai,   Nuoširdžiai sveikinu  su Šv. Kalėdomis – mūsų Didingiausiojo Dievo atėjimu į pasaulį mažo kūdikio asmenyje. Šis paslaptingai pradėtas ir su begaline meile Švenčiausios Mergelės Marijos išnešiotas ir pagimdytas vaikelis yra Dievo ŽODIS, prabylantis į kiekvieno mūsų širdį,…

Kvietimas švęsti Kristaus Gimimą – Šv. Kalėdas

Kvietimas švęsti Kristaus Gimimą – Šv. Kalėdas

Nuoširdžiai kviečiame kartu švęsti Šv. Kalėdas! Šv. Mišių tvarka mūsų Bažnyčioje: Gruodžio 24 d., šeštadienis, Šv. Kūčios, 9, 11 ir 18 val. Kalėdų nakties (Piemenėlių) 22 val. Gruodžio 25 d., sekmadienis, Šv. Kalėdos, 9,11 ir 18 val. Gruodžio 26 d.,…

Palaiminto Advento! Laukimo ir atėjimo.

Palaiminto Advento! Laukimo ir atėjimo.

Pradedame naują mūsų tikėjimo kelionės etapą. Naujus liturginius metus! Pasiruošimą Kristaus atėjimui pas žmones – Adventą. Tai maldingo ir džiugaus laukimo metas. Laukiant Šv. Kalėdų – pirmojo Dievo Sūnaus atėjimo pas žmones paminėjimo ir kartu prisimenant Kristaus antrąjį atėjimą pasaulio…

Parapijiečių lankymas (kalenda)

Parapijiečių lankymas (kalenda)

Pradedame kasmetinį parapijiečių lankymą (kalendą). Lankymo tikslas – aplankyti parapijiečius, pabendrauti, aptarti rūpimus klausimus, palaiminti namus, ligoniams – suteikti sakramentus. Per lankymą priimamos ir aukos Bažnyčios bei jos tarnų išlaikymui. Tai nėra tikslas, todėl negalėjimas paaukoti neturėtų tapti kunigo nepriėmimo…