SKELBIMAI (Liepos 19d.)

SKELBIMAI (Liepos 19d.)

-Liepos 26d. (sekmadienis) KRYŽIŲ KALNE atlaidai. Kas turite galimybę kviečiu nuvykti. -Rugpjūčio 2d. (sekmadienis) – galimybė pelnyti Porciunkulės visuotinius atlaidus. -Rugpjūčio 2d. (sekmadienis) 11.00val. kun. Normundo Figurino ir Kun. Kęstučio Palepšio atsisveikinimo ir padėkos šv. Mišios. -Dėkojame visiems už aukas…

Kun. Normundo Figurino primicijų ir padėkos Šv. Mišios.

Kun. Normundo Figurino primicijų ir padėkos Šv. Mišios.

Liepos 12 d. 11 val. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko iškilmingos primicijų ir padėkos Šv. Mišios. Homiliją sakė svečias Pasvalio parapijos dek. kun. Henrikas Kalpokas. Asistavo vyskupijos seminaristai. Dėkojame gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams, kurie kun. Normundą po…

SKELBIMAI (liepos 5 d.)

SKELBIMAI (liepos 5 d.)

  Liepos 6d. (pirmadienis) – Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00val. Vakare 18.00val. Šv. Mišių nebus. 21.00val. kviečiu į Utenio aikštę giedoti Tautiškos giesmės.   Liepos 12d. (sekmadienis) 11.00val. neopresbiteris kun. Normundas Figurinas aukos iškilmingas Šv. Mišias ir…

SKELBIMAI (Birželio 21d.)

SKELBIMAI (Birželio 21d.)

– Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite, melskitės namuose.   -Birželio 24d. (trečiadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Šv. Mišios 9.00…

Kunigystės šventimai!

Kunigystės šventimai!

2020 m. birželio 27 d., šeštadienį 18 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišių metu vysk. Linas Vodopjanovas OFM suteiks diakonui Normundui Figurinui kunigystės šventimus. Pirmosios iškilmingos šv. Mišios. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – birželio 28 d. 11 val….

SKELBIMAI (Birželio 14d.)

SKELBIMAI (Birželio 14d.)

-Birželio 14d. (sekmadienis) – Gedulo ir Vilties diena. 11.00val. Šv. Mišiose meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, tremtinius ir politinius kalinius.   -Birželio 14d. (sekmadienis) – Laisvės kovų muziejuje (Stoties 39, Utena) renginio programa:                 11.59 val. Visuotinė tylos minutė.                 12.00-16.00…