Kvietimas maldai už Lietuvą

Kvietimas maldai už Lietuvą

Kviečiame kartu švęsti Vasario 16-ąją ir melstis už Lietuvą Valstybės atkūrimo dienos proga! Iškilmingos Šv. Mišios mūsų Bažnyčioje 11 val., kitos Šv. Mišios – 9 val. Vakare Šv. Mišių NEBUS.

Pasaulinė ligonių diena

Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. (šešt.), kuomet Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Lurdo Švč. M. Marija, 25-ąjį kartą švenčiama Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną mūsų Bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už sergančiuosius ir teikiamas Ligonių Sakramentas. Šventasis ligonių patepimas pagal Katalikų…

Kvietimas sutuoktiniams

Kvietimas sutuoktiniams

2017 m. kovo 3-5d.d. Kupiškyje, Gedimino g. 1a Sutuoktinių susitikimų savaitgalis Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams – tai vieno kitam padovanotas laikas! Savaitgalio rekolekcijas veda sutuoktinių poros, kunigas Albertas Kasperavičius, kunigas Mindaugas Kučinskas Trukmė Rekolekcijos prasideda penktadienį 19 val., tęsiasi visą šeštadienį…

Grabnyčios. Šv. Blažiejus. Šv. Agota

Grabnyčios. Šv. Blažiejus. Šv. Agota

Vasario 2 d. švenčiama Kristaus Paukojimo šventė – Grabnyčios. Taip pažymima 40-oji diena po Jėzaus gimimo, kai kūdikis buvo Marijos ir Juozapo nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – “šviesą pagonių akims apšviesti ir…

Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs parapijiečiai,   Nuoširdžiai sveikinu  su Šv. Kalėdomis – mūsų Didingiausiojo Dievo atėjimu į pasaulį mažo kūdikio asmenyje. Šis paslaptingai pradėtas ir su begaline meile Švenčiausios Mergelės Marijos išnešiotas ir pagimdytas vaikelis yra Dievo ŽODIS, prabylantis į kiekvieno mūsų širdį,…

Kvietimas švęsti Kristaus Gimimą – Šv. Kalėdas

Kvietimas švęsti Kristaus Gimimą – Šv. Kalėdas

Nuoširdžiai kviečiame kartu švęsti Šv. Kalėdas! Šv. Mišių tvarka mūsų Bažnyčioje: Gruodžio 24 d., šeštadienis, Šv. Kūčios, 9, 11 ir 18 val. Kalėdų nakties (Piemenėlių) 22 val. Gruodžio 25 d., sekmadienis, Šv. Kalėdos, 9,11 ir 18 val. Gruodžio 26 d.,…