Naujausia informacija iš Lietuvos vyskupų nutarimų.

Naujausia informacija iš Lietuvos vyskupų nutarimų.

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija,…

Brangiosios mamos,

Brangiosios mamos,

Brangiosios Mamos, Nuoširdžiai sveikinu su Motinos diena. Šia ypatinga proga drįstu kreiptis vieno poeto žodžiais „Jei pieščiau Motinos paveikslą, Tai drobės vidury Didžiulę širdį apibrėžčiau, Kurios centre – Gerumas prisiglaudęs. Gerumas – tai dvi gilios, Šiltos akys, Su sielvartu Ir…

Naujausia informacija dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui.

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis,…

Brangūs parapijiečiai,

Brangūs parapijiečiai,

Jėzus Kristus prisikėlė – Aleliuja! Ši griausmingai džiugi žinia perskrodžia ne tik mūsų dvasinio pasaulio šerdį – mūsų širdis, bet ir šiandien pandemijos persmelktą mūsų žemiškos gyvenimo tikrovės centrą – mūsų kasdieninę aplinką. Ši žinia skirta užgožti visas mūsų baimes…

Tiesioginės transliacijos.

Tiesioginės transliacijos.

Kviečiame stebėti tiesiogiai Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldas mūsų parapijos facebook paskyroje. Įvedus internetinę nuorodą https://www.facebook.com/utenosbaznycia/ Būkime tokiu būdu kartu maldos vienybėje!

Išlikime kupini vilties!

Išlikime kupini vilties!

Šiuo išbandymų laikotarpiu kiekvienas esame kviečiami pasitikrinti kiek mumyse yra vilties ir tikėjimo. Tikėjimas viltis ir meilė yra trys svarbiausios vertybės žmogaus gyvenime. Nors fiziškai ir esame atskirti nuo savo bendruomenių, tačiau širdyje galime būti kartu, o ypač maldos vienybėje….

Tikinčiųjų dėmesiui!

Tikinčiųjų dėmesiui!

  Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas   Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo…